Author: admin

Fraktura (fractura)

Fraktura (fractura) Predstavlja potpuni ili nepotpuni prekid kontinuiteta kosti, prouzrokovan silama koje prevazilaze otpornost kosti ili usled patoloških procesa i demineralizacije (osteoporoze).

Opširnije »

Spondiloza (spondylosis)

Spondiloza (spondylosis) Degenerativno oboljenje, najčesće slabinskog i vratnog dela. Bolovi se hronično pojačavaju pri sniženju temperature i povećanju vlažnosti. Bol se širi prateći granice dermatoma i

Opširnije »

Skolioza (scoliosis)

Skolioza (scoliosis) : Iskrivljenost kičme u obliku slova “S” ili “C u odnosu na simetriju tela. Počinje kao nepravilno držanje i može završiti kao trajna deformacija.

Opširnije »

Osteoporoza (osteoporosis)

Osteoporoza (osteoporosis): To je patološko stanje koštanog tkiva u kome je poremećena normalna ravnoteža obnove i razgradnje kosti. Karakteriše je očuvana aktivnost osteoklasta (ćelije koje

Opširnije »

Koksartroza (coxarthrosis)

Koksartroza (coxarthrosis) : Najčešće zahvaćeni zglob sa artroznim promenama je zglob kuka. Uzroci mogu biti mehanički faktor ili urodjene anomalije.

Opširnije »

Diskus hernija (discus hernia)

Diskus hernija (discus hernia) Nastaje zbog degenerativnih (artrotičnih) promena na kičmenim pršljenovima u vidu spondiloze i spondilartroze. Do oštećenja najčešće dolazi prilikom podizanja tereta sa savijenom

Opširnije »

Vrtoglavice (Vertigo)

Vrtoglavice (Vertigo) : Vrtoglavice predstavlja simptom poremećene ravnoteže. Vrtoglavica se može javiti kao posledica promene u vratnom delu kičme.

Opširnije »

Artroza (arthrosis)

Artroza (arthrosis) Predstavlja bolne, hronične, degenerativne promene pojedinih zglobova. Dolazi najpre do postepenog razaranja hrskavice sa sekundarnom razgradnjom kosti i stvaranjem marginalnih kostiju – osteofita

Opširnije »
Scroll to Top