Vrtoglavice (Vertigo)

Vrtoglavice (Vertigo)

  by    0   0

Vrtoglavice (Vertigo) :

Vrtoglavice predstavlja simptom poremećene ravnoteže. Vrtoglavica se može javiti kao posledica promene u vratnom delu kičme. Nastanak ovih vrtoglavica povezan je sa iritacijom, nadražajem vratnog simpatikusa. Uzrok leži u pretežno degenerativnim a ređe traumatskim promenama kičme. Javlja se osećaj nestabilnosti u prinudnom položaju , kod  naglog okretanja glave itd.