Metode

Spoj tradicionalne kineske medicine i modernih zapadnih metoda

Tradicionalnu kinesku medicinu, nauku staru 5000 godina koja se generacijski prenosi i razvija, definisala je Svetska zdravstvena organizacija još 1978. godine, kao skup ukupnog znanja i prakse, objašnjenih ili ne, korišćenih u dijagnozi, prevenciji i eliminaciji fizičkih, mentalnih ili socijalnih disbalansa čoveka.

Ova organizacija dala je konačnu definiciju tradicionalne kineske medicine – kiropraktike (što predstavlja rad rukama) kao uspešne terapije u svetu za lečenje oboljenja spondiloze, diskus hernije i išijalgije, frakture kostiju, koksartroze, kao i za lečenje prva dva stepena osteoporoze.

Za oboljenja kao što su koksartroza ili discus hernia, savremena zapadna medicina za sada nema drugog rešenja osim hirurške intervencije. Kiropraktika ih meðutim uspešno leči poslednjih petnaest godina.

Lekar savremene zapadne medicine najčešće se fokusira na deo tela koji je oboleo i pri tome zanemaruje celinu organizma. Kineska medicina, za razliku od klasične medicine, traži uzrok, a ne samo posledicu problema. Kiropraktika predstavlja spoj umetnosti, nauke i filosofije: umetnost – jer podrazumeva izuzetno precizan rad rukama; nauku – jer se bazira na stručnom poznavanju anatomije, fiziologije i neurologije s obzirom da se prvenstveno bavi problemima izmeðu kičme i nervnog sistema; filosofiju – jer sagledava organizam u celini, pacijenta kao individuu i insistira na njegovom upoznavanju sa sopstvenim telom.

Kiropraktika prirodnim putem rešava mehaničke tegobe muskularnog i koštanog sistema, ublažavujći ili uklanjajući na taj način posledice koje ometaju funkcionisanje nervnog sistema i koje samim tim utiču na zdravlje i dobar kvalitet života.