Blog

Artroza (arthrosis)

  by    0   0

Artroza (arthrosis)

Predstavlja bolne, hronične, degenerativne promene pojedinih zglobova.

Dolazi najpre do postepenog razaranja hrskavice sa sekundarnom razgradnjom kosti i stvaranjem marginalnih kostiju – osteofita i slobodnih tela – corpo libera. read more →

Glavobolja i migrena (cephalalgiae)

  by    0   2

Glavobolja i migrena (cephalalgiae)

Postoji više vrsta glavobolja i migrena. Glavobolja je česta tegoba koja pogađa osobe svih životnih doba. Neki bolovi su rašireni po celoj glavi, a drugi ograničeni na određeno mesto. Migrena je bol koja se javlja samo na jednoj strani.

read more →

Diskus hernija (discus hernia)

  by    0   0

Diskus hernija (discus hernia)

Nastaje zbog degenerativnih (artrotičnih) promena na kičmenim pršljenovima u vidu spondiloze i spondilartroze. Do oštećenja najčešće dolazi prilikom podizanja tereta sa savijenom kičmom, rotatornim pokretima kičme, a na duže staze – lošim držanjem, mišićnom slabošću i disbalansom.  read more →

Osteoporoza (osteoporosis)

  by    0   0

Osteoporoza (osteoporosis):

To je patološko stanje koštanog tkiva u kome je poremećena normalna ravnoteža obnove i razgradnje kosti. Karakteriše je očuvana aktivnost osteoklasta (ćelije koje razgradjuju kost), a smanjena je aktivnost osteoblasta (ćelije koje grade kost).

read more →